Giải pháp quản trị doanh nghiệp đơn giản & hiệu quả

HRAZ cung cấp cho bạn thời gian và giải pháp để tập trung vào tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp bạn — nhân viên

Quản lý phòng ban

Giúp doanh nghiệp tạo lập phòng ban một cách nhanh chóng và kết nối trực tiếp với nền tảng G-Suite

Nhân viên

Tập hợp đầy đủ các công cụ hỗ trợ, giúp nhân viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc

Lương & thưởng

Giúp việc thanh toán lương thưởng trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian

Văn hóa

Các công cụ giúp doanh nghiệp xây dựng và truyền bá văn hóa doanh nghiệp hiệu quả và nhanh chóng